HOME COACHING COMMUNICATIETRAINING TRAININGEN KLANTREACTIES NIEUWS CONTACT

SPECIFIEKE MODULES

De  IK  WIJ  ZIJ  Modules

Creëren van draagvlak

Flow in uw organisatie

Neuro-linguïstisch programmeren

Onderhandelen

Presentatietrainingen


 

ENNEAGRAM

Het Enneagram bestaat uit negen basismodellen van ons gedrag. Elk mens herkent alle negen modellen meestal wel in zijn eigen leven, maar er is er bij iedereen één die dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.
De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven ‘aan te gaan’. Het type bepaalt in belangrijke mate de ‘bril’ die opgezet is om problemen te bezien.
Inzicht in het enneagram kan mensen helpen zichzelf en anderen te begrijpen en met name waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook geeft het een handvat om naar persoonlijke groei te zoeken.

De negen types zijn:
Type EEN is Perfectionist: realistisch, consciëntieus, grondig en principieel
Type TWEE is de Helper: warm, betrokken, hulpvaardig en verzorgend
Type DRIE is de Presteerder: energiek, optimistisch, zelfverzekerd en doelgericht
Type VIER is de Romanticus: gevoelig, warm en scherpzinnig
Type VIJF is de Waarnemer: introvert, leergierig, analytisch en inzichtelijk
Type ZES is de Loyalist: verantwoordelijk, betwijfelend, betrouwbaar en loyaal
Type ZEVEN is de Avonturier: energiek, levendig en optimistisch
Type ACHT is de Baas: direct, onafhankelijk, zelfverzekerd en beschermend
Type NEGEN is de Vredestichter: ontvankelijk, goedaardig en ondersteunend