HOME COACHING COMMUNICATIETRAINING TRAININGEN KLANTREACTIES NIEUWS CONTACT

SPECIFIEKE MODULES

De  IK  WIJ  ZIJ  Modules

Creëren van draagvlak

Flow in uw organisatie

Neuro-linguïstisch programmeren

Onderhandelen

Presentatietrainingen

 

FLOW

Flow ontstaat wanneer er een perfect evenwicht is tussen vaardigheden en uitdagingen (taak). Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. (Mihaly Csikszentmihalyi).
Volgens Csiksentmihalyi kan het gevoel van flow gekenmerkt worden door tenminste een aantal van de volgende acht kenmerken:
• Men heeft een duidelijk doel;
• Concentratie en doelgerichtheid;
• Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
• Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
• Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
• Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn nét niet te moeilijk, maar wel heel uitdagend;
• Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
• De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.
Veel sporters kennen flow uit eigen ervaring, bijvoorbeeld als ze een partij tennis spelen met een tegenstander die het uiterste van hem vergt.
In deze training gaan we op zoek naar uw evenwicht en dat van uw medewerkers.