HOME COACHING COMMUNICATIETRAINING TRAININGEN KLANTREACTIES NIEUWS CONTACT

NIEUWS

 

Meer dan 15.000 rampprojecten in de ICT

Artikel op de website van Ernst & Young.


ICT Barometer: minder dan de helft alle ICT-projecten volledig succesvol.


Meer dan 15.000 rampprojecten per jaar.


20 juni 2007 - Minder dan de helft (gemiddeld 48 procent) van alle ICT- projecten is volledig succesvol. Zo blijkt uit de Ernst & Young ICT Barometer van juni 2007. Van de overige 52 procent van de projecten faalt 4 procent volkomen, of 48 procent gedeeltelijk. De invoering van CRM systemen leidt bijna niet tot succes: meer dan tweederde van deze projecten mislukt.
De tweemaandelijkse ICT Barometer ondervraagt 607 directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven en (semi-)overheid. De respondenten geven verschillende redenen op voor het mislukken van de projecten. Meestal werkt de toepassing niet door al dan niet technische problemen binnen de organisatie (37 procent). Het project voldoet niet aan de verwachting (28 procent) of loopt uit (23 procent). Daarnaast is er vaak sprake van een kostenoverschrijding (11 procent).
Er zijn circa 100.000 bedrijven vanaf 5 medewerkers in Nederland die ruw geschat 380.000 ICT- projecten op jaarbasis starten. Als we uitgaan van de 4 procent van projecten die volledig mislukt, dan zien we in het onderzoek ruim 15.000 volledig geflopte projecten per jaar!
'Deze uitslag is ronduit schokkend,' zegt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership bij Ernst & Young. 'En dan benoemen we alleen nog maar de allerergste projecten. We hebben het dan nog niet eens over het aantal projecten dat maar gedeeltelijk succesvol is (48 procent).
In totaal zijn er op jaarbasis bijna 200.000 projecten die niet naar tevredenheid verlopen of volledig mislukken. Een groot deel daarvan levert niet de gewenste resultaten op, of overschrijden het budget.'
'Hoeveel bedrijven raken hierdoor in grote problemen? 15.000 mislukte projecten, gemiddeld 3.8 projecten per bedrijf: dat zijn bijna 4.000 bedrijven met falende boekhoudsystemen, haperende netwerken, onbenaderbare websites en vooral erg veel slecht werkende CRM systemen.'